บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าคน | www.propost.postfree.info 

ประกาศอัพเดท

บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าคน

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:56:28 น. เข้าชม 217 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือและเป็นสูญสิ้นกระทำการกลุ่มเมืองภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นภารายิ่งใหญ่ของหัวภาราฝ่ายทิศเหนือทำนองเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายทิศอุดร คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโล มีดินแดนใกล้เคียง 11,730 ที่คุมขังกิโล (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือ และยังมีถิ่นอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเอ็ดของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมเพียบพร้อม บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตดำเนินงานโถงใหญ่ที่สุดในบ้านเมือง ปัจจุบันนี้อุดรธานีเป็นหมดไปกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคพระอาทิตย์ออกทแยงนอกเหนือ เป็นศูนย์กลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคสุริยาออกย้วยเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายรวมตัวและพิธีกรรมภาคตะวันออกย้วยเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีพบว่า บริเวณทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในล่าสุด เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตใกล้เคียง 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรยอมรับในแวดวงเรียนรู้เรื่องเก่าแก่และโบราณคดีระหว่างรัฐว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนตำนานที่เมืองจังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญเติบโตในระดับสูง และอาจกระจายเสียงความเจริญนี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยเท่านั้นทำนองยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ามุทธาของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดในเรื่องเก่าแก่แต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ภูมิประเทศที่เป็นเมืองอุดรธานีบังเกิดในประวัติศาสตร์จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์กัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกระบวนไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชเจ็บไข้ด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่พาราหนองบัวลำภูนี่แหละคาดเดาว่าเคยเป็นภาราที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกการรบพุ่ง พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดประเทศนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กระบวนเจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้ดื้อกับกองทัพไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความจับต้นชนปลายไม่ถูกขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งหมู่ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาท 1เหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีท่วงท่าจะร้ายแรง บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ ปางแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อมณฑลหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวจากชาวต่างชาติเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เรียกว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อเยียวยารักษาบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีข้อจำกัดห้ามรัฐสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในภา 25 กม.ของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่มณฑลหนองคาย อันเป็นพาราศูนย์กลางของหัวมณฑลหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้ารับใช้ใหญ่จบสิ้นราชการ จำต้องอพยพขยับย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.อุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กม. ขณะทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมสม เนื่องด้วยมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองแจ่มแจ้งล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งศูนย์กลางมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราจังหวัดอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยบังเอิญเนื่องมาจากเหตุทางด้านความกระชับและการประเทศระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อภาราครั้นคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพ") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว เมือง อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการดูแลจากระบอบสมบูรณาญาอำนาจราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนาท่าทางการเหม็นยางอุดรปฏิบัติงานราชการราชอาณาจักร งดการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงหลงเหลือเท่านั้นบุรีและอ.เท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางจังหวัด "จังหวัดอุดรธานี" แค่นั้น วิธีไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงโครงร่างของสูญสิ้นกลางการบริหารในเขตอิสานตอนบน เช่น สำนักทำงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 ฯลฯ อู่ท่องตะลอนทางเทพนิรมิต[แก้] สวนหลวงหนองกระจ่าง สวนทั่วไปหนองแจ่มแจ้ง อ.นครอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ด้านในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ภาราอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนตำนานภูพระบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะป้องกันสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานสิงขรสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บ่อน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะดูแลสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ที่ท่องสัญจรทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม อำเภอประเทศอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักเมืองบุรีอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.พารา วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอมณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ผู้เจริญรอยตามหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอภาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูตีน)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ อู่ท่องท่องเที่ยวศิลปขนมธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงกระจ่าง อ.นคร ณ อาณาเขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดมณฑลวัดพระพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์เมืองจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี แถวสวนหลวงหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(ประทัด10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลปะถิ่นภูไทเอ้พลุใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดแถวสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดบริเวณลานภาระหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวสันต์ของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษา ในช่วงพระจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานจารีตบุญดอกไม้ไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่จัดจำหน่ายผ้าพื้นนคร บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอนครอุดรธานี งานทุ่งศรีประเทศ งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางผนึกการท่องเดินทางกับธานีใกล้เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคุดคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนพงศาวดารภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดหนังสือ-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานไมตรีจิตร-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อประดิษฐ์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระนิเวศน์ภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้รื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ทำนบลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนหลวง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองชัดศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งนครจังหวัดอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพราะด้วยเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราจังหวัดอุดรธานีได้ทำการชำระหนองเข้าใจขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยอาณาเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ปขั้นหลายชนิดงามมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกพลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศพระอาทิตย์ตกเบี่ยงทิศเหนือจะมีพระที่พักหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่กดตราของตีนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินล่าสุด เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่ราษฎรเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดเขตเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปอัมพุชินี เป็นสวนส่วนกลางสำหรับใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปสระบัวตั้วอยู่ข้างในเขตอ.ภาราอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษ์แต่งเติมไว้วิธีอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์นิจสินจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.จังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60ฝนอติราชินี ภาคสุริยาออกย้วยเหนือ อุทยาน[แก้] อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5จ.(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-น้ำชี-ลำน้ำพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-ห้วงน้ำเลย-แม่น้ำพอง-น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ห้วงน้ำการสู้รบ-แม่น้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,สกลนคร-สายน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำพุง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นถิ่นต้นน้ำธารที่ประธานของภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สำคัญกระนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการแผนการท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสัตว์ป่าและประเภทพืชเตรียมข่าวสารเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีคณะปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว ธานีจังหวัดสกลนคร มีคณะพิทักษ์สวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอเมืองอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีอุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอนคร จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนลอยฟ้า ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์(กว้างขวางพื้นที่อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี บุรีกาฬสินธุ์และพื้นที่อ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองอุดรธานี) ที่อยู่ท่องท่องเที่ยวล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่แขมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อให้บูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางวิชาประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูพระบาท ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลอุดรธานี อ.มณฑล พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่แจ่มแจ้ง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.นครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนประชุมรุดหน้าราม อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดวิมาน อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีสถูปเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน อู่เรียนและท่องเดินทางเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอประเทศอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 11 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างคอริ่งคอนกรีต ติดต่อ นนท์ 089-6616557

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 13 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 11 ครั้ง

บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมบริการออกแบบ ตู้คอนเทนเนอร์, ตู้สำนักงาน, คอนเทนเนอร์, container, บ้านน็อคดาวน์

() - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 10 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

www.gscengineer.com ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน งานขุดเจาะหลุมสำรวจ (Soil Boring) ด้วยเครื่องเจาะ Rotary Drilling Rig

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 31 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

จัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 30 ม.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 325 ครั้ง

จัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - อาหารอาหารสด แห้ง เครื่องปรุง 30 ม.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 314 ครั้ง

รับสมัครงาน แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - ธุรกิจ งานงานประจำ 20 ก.พ. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 328 ครั้ง

จัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - เสริมสวย สุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 27 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 287 ครั้ง

Doctorforyou.biz หมอเพื่อคุณ สมุนไพรบำบัด หมอมานิตย์ ศรีพจน์ รักษาโรค บริการตรวจเยี่ยมคนไข้ในและนอกสถานที่ เนื้องอก/ก้อนเนื้อ/ฝีเต้านม/ก้อนเนื้อปากมดลูก /ฝีมดลูก/อติสารโรค

(ลงประกาศฟรี เชียงใหม่) - เสริมสวย สุขภาพสมุนไพร 10 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

จำหน่ายและบริการรับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกเกาะสิ่งปลูกสร้าง ทั่วประเทศ และมีบริการใหม่ รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บ้าน คอนโด อาคาร สำนักงาน โรงงาน

() - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 10 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:56:28 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน